Fyledalen og de skånske søer

DOF København, Dofkøge, Køge Kommune
SøNDAG 19. MARTS 2023
 KL. 06:00
 Heldagstur

Fyledalen og de skånske søer – ørne – glenter – gæs og meget mere
Fyledalen er en fantastisk lokalitet. Ofte besøger vi den senere på dagen efter andre fine lokaliteter.
Denne gang begynder vi i Fyledalen, og bevæger os derefter igennem det skånske sølandskab, Vombsjøn, Vombs Enge, Krankesjøn (Silvråka). Vi afslutter i Hardeberga Stenbrud, for at se om vi kan finde den store hornugle. Den er der, men den kan være overordentlig svær at se.
Hvis der er rapporteret spændende ørne i områderne, forsøger vi at finde dem.
Det er en heldagstur, så husk godt med kaffe eller the, og frokost. Husk også pas eller anden billedlegitimation.

KONTAKT Bjarne Bo Jensen, 51490721 (jensenab@mail.dk)

MØDESTED 

Mødested: P-pladsen bag Føtex i Ølbycentret. Turen foregår i privatbiler, og vi deles om udgifterne.