Rovfugletræk fra Sønderskoven

DOF Sønderjylland, OAS, Sønderborg Kommune
SøNDAG 24. SEPTEMBER 2023
 KL. 12:00 - 15:00
 Fugletur/Offentlig tur

Vi kikker primært efter rovfugletræk. I kan komme og gå, som I har lyst.

Hvis vejret arter sig (sol = termik, og østenvind), kan der komme rigtig mange rovfugle.

KONTAKT Klaus Bo Jensen, 50 94 33 63

MØDESTED 

Østenden af Hjort Lorenzens Vej i Sønderborg