Tur til Tempelkrogen

DOF Vestsjælland, Jette og Uffe Mynster, Holbæk Kommune
TIRSDAG 2. MAJ 2023
 KL. 10:00 - 13:30
 Fugletur

Tempelkrogen er et få år gammelt afvandet og genoprettet vådområde syd for Holbæk i bunden af Issefjorden.

Fra starten tog fuglene godt imod det nye eldorado med bl.a. besøg af stylteløber, rustand, sortterne og sågar en blåvinget and, der holdt lang sommerferie i den nye sø. Blåhals ynglede i et levende hegn ned mod søen og sidste år kom en sort ibis rejsende for at inspicere det område, der åbenbart gik historier om langt mod syd.

Mange ænder og vadefugle tanker op og yngler i Tempelkrogen, isfugl fisker fra Elverdamsåens brink, mens den mest vedholdende attraktive art nok har været sorthalset lappedykker, der har ynglet hvert år siden genoprettelsen.

Området er nu fredet og der foregår forhandlinger med lodsejerne om begrænsning af jagt.

I spiser jeres medbragte mad medens I kigger og lytter.

TILMELDING 

Ikke nødvendigTURLEDER Jette Mynster, 30590475 (jumynster@youmail.dk)

KONTAKT Uffe Mynster, 30590475 (jumynster@youmail.dk)

MØDESTED 

Mødested: Parkeringspladsen ved Ågerup skole foran Ågerup camping, Krogvejen 2, 4390 Vipperød.