Slagelse Lystskov

DOF Vestsjælland, Jette Hallig, Slagelse Kommune
LøRDAG 25. MARTS 2023
 KL. 09:00 - 11:30
 Fugletur/Begyndertur

Kig og lyt efter de tidlige ynglefugle.

Husk te /kaffe.

Gåtur ad stierne. 

TILMELDING 

Ikke nødvendigTURLEDER Jette Hallig, 20675850 (jette.hallig@gmail.com)

KONTAKT Jette Hallig, 20675850 (jette.hallig@gmail.com)

MØDESTED 

Mødested Skovvejen 85, 4200 Slagelse ved Arnehavehus