Punkttællinger ved Thomas Vikstrøm og Daniel Palm

DOF Vestsjælland, Else Marie Jespersen, Sorø Kommune
ONSDAG 29. MARTS 2023
 KL. 16:00 - 21:00
 Foredrag/møder

 

DOF Vestsjælland og DOF Storstrøm vil gerne invitere både nuværende tællere og alle andre interesserede til en temadag om punkttællingerne af de almindelige danske ynglefugle.

Om eftermiddagen fra kl. 16 til ca. 18 demonstreres det, hvordan man kan lave punkttællingerne, og deltagerne kan selv prøve det.

Herefter byder vi de tilmeldte til hele arrangementet på smørrebrød på Værkerne kl. ca. 18. 

Kl. 19 - 21 holdes der indlæg og diskussion om det nuværende projekt, nyhederne i Punkttælling 2.0 og meget mere.

Man kan vælge at deltage i hele temadagen eller kun eftermiddag eller aften

TILMELDING 

Tilmelding skal ske til Else Marie Jespersen 

Man kan deltage i hele temadagen eller kun eftermiddag eller kun aften. Alle tilmeldte er velkomne til spisningen

Arrangementet er gratis.

Tilmeldingsfrist: 22. marts

 TURLEDER Else Marie Jespersen, 21926115 (elsemariejespersen@gmail.com)

KONTAKT Else Marie Jespersen, 21926115 (elsemariejespersen@gmail.com)

MØDESTED 

Mødested: mødested P-pladsen ved Værkerne, Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø - lokale 202, samme sted fra kl 18.