Tur til Sanddobberne og Korevlerne

DOF Vestsjælland, Else Marie Jespersen, Kalundborg Kommune
SøNDAG 23. APRIL 2023
 KL. 10:00 - 14:00
 Fugletur

Sanddobberne og Korevlerne, der begge er Natura 2000-områder, har både kyst, kystlaguner,strandenge og rørsumpe at byde på.

I april er der gode muligheder for at se vadefugle og andre vandfugle, og Korevlerne er også et godt sted for at se skægmejser.

Husk mad og drikkelse

TILMELDING 

Ikke nødvendigTURLEDER Else Marie Jespersen, 21926115 (elsemariejespersen@gmail.com )

KONTAKT Else Marie Jespersen, 21926115 (elsemariejespersen@gmail.com)

MØDESTED 

Mødested: Kl. 10 på den store P-plads lige syd for Sanddobbernes Camping, Kalundborgvej 28, 4534 Hørve.