Gåsetur til Ballum Sluse

DOF Sønderjylland, Tønder Kommune
SøNDAG 22. OKTOBER 2023
 KL. 08:00 - 11:00
 Fugletur/Offentlig tur

Vi står op med gæssene, måske 25.000 bramgæs, og ser dem flyve ud på dagens fourageringssteder. Efter 1½-2 timer ved slusen, forhåbentlig krydret med forskellige rovfugle, kigger vi på, hvad der er i nærheden, f. eks. Astrup enge.

Højvande: kl. 7.53.

KONTAKT Jan Ravnborg, 28144464

MØDESTED 

P-pladsen ved Ballum Sluse