Vidåslusen, det Fremskudte Dige og Rickelsb. Kog

DOF Sønderjylland, Tønder Kommune
LøRDAG 29. JULI 2023
 KL. 09:00 - 12:00
 Fugletur/Offentlig tur

Højvande kl. 12.14. Vi vil se på vadefugle, ænder, terner, småfugle, hejrer og rovfugle.

Husk pas!

KONTAKT Peter Kjer, 61150707 og Peter Haarby, 60945910

MØDESTED 

P-pladsen ved Vidåslusen ved Det Fremskudte Dige