Smedeby grube og Kiskelund plantage

DOF Sønderjylland, OAS, Aabenraa Kommune
ONSDAG 26. APRIL 2023
 KL. 18:30 - 21:00
 Fugletur/Offentlig tur

NY lokalitet og NY turleder. Spændende smeltevands-slugt og fin lille plantage.

KONTAKT Ole Buk, 29 67 03 06

MØDESTED 

Smedeforte 7, Smedeby, 6340 Kruså

Der opfordres til, at deltagere på turene møder ind 30 min. før turstart i inder-gården ved Sønderborg kaserne for selv at arrangere privat fælleskørsel iblandt de fremmødte.