Generalforsamling i DOF Østjylland

DOF Østjylland, Aarhus Kommune
LøRDAG 25. FEBRUAR 2023
 KL. 13:00
 Andet/Foredrag/møder/Event

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Østjylland.

Kl. 10.30: Dørene åbnes. Foreningen byder på kaffe/te og morgenbrød

Kl. ca. 10.30: Naturbutikken åbner for salg af deres varer

Kl. 11.00: Rundtur i universitetsparken ved Peter Lange for at se hvilke fugle den indeholder. 

Kl. 12.00: Let frokost med sandwich - BEMÆRK: tilmelding til frokost og/eller morgenbrød: SMS 23290118 eller e-mail ofj(a)ofj.dk senest torsdag d. 23. februar

Kl. 13.00: Generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

DAGSORDEN for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af årsberetning om lokalafdelingens virke v. Ole Bøgh Vinther
 3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v. Ole Jensen
 4. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse v. Ole Jensen
 5. Behandling af indkomne forslag. Forslag sendes til lokalforeningens formand Ole Bøgh Vinther (olebvinther[a]gmail.com) senest 3. februar 2023, og offentliggøres efterfølgende her på siden.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  a.  Bestyrelsesmedlemmer.
  På valg: Ole Bøgh Vinther, Peter Lange, Simon Iversen, Flemming Nielsen, Arne Højgaard. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode.
  Følgende ønsker ikke genvalg: Peter Lange, Simon Iversen
  b.  Suppleanter: Inger Jensen, Mette Møller Christensen, Helle Wendel Sørensen,og Steen Gert Larsen. Der vælges 2-5 suppleanter.
  Følgende ønsker ikke genvalg: Inger Jensen, Mette Møller Christensen, Helle Wendel Sørensen. 
  Følgende nyopstiller som suppleant: Simon Iversen, Henning Ettrup, Steen Christensen, Håkon Grunnet.
 7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab. Valg af repræsentanter sker kun i ulige år og alle vælges for en to årig periode. Følgende er på valg: Ole Bøgh Vinther, Bent Birk Kristensen, Simon Iversen, Ole Jensen.
  Supplanter til repræsentantskabet: Peter Lange, Jens Bonde Poulsen, Henning Ettrup, Inger Jensen
  Følgende genoptiller ikke som suppleant: Peter Lange, Inger Jensen
  Følgende nyopstiller som suppleant: Niels Kristian Bech Jensen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  På valg: Peter Thomsen (revisor) og Hasse Vinther (revisorsuppleant).
 9. Eventuelt.

Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed, hvor lokalbestyrelsen vælges af de fremmødte medlemmer. Endvidere fremlægger formanden beretning for året der gik, og regnskab og budget fremlægges til godkendelse. Der er tillige god lejlighed til at stille spørgsmål til bestyrelsen. Alle er velkomne, men kun medlemmer af DOF tilknyttet DOF-Østjylland har stemmeret.

BESTYRELSEN

KONTAKT Ole Jensen, 23290118 (ofj(a)ofj.dk)

MØDESTED 

Naturhistorisk Museum, Ole Worms Allé 140, 8000 Aarhus C. Bio-X Natur lokalet, indgang fra Ole Worms Allé

Hold øje med skiltningen i området vedrørende parkering!GPS 56.1672, 10.2023
SE STORT KORT