Højmosetur i Horreby Lyng

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm og Guldborgsund Kommune, Guldborgsund Kommune
ONSDAG 5. JULI 2023
 KL. 10:00 - 13:00
 Fugletur/Begyndertur

Falsters største højmose viser en masse spor efter datidens tørvegravning. Guldborgsund Kommune er i gang med at genoprette en del af mosen som en rigtig højmose med lyng, og al uønsket trævækst fjernes. De nye gangbroer over hængesækken giver os mulighed for at komme ganske tæt på mosens specielle flora og fauna, f.eks. den insektædende plante Rundbladet Soldug og mange arter af guldsmede.

Der er i området nogle fine borde/bænke, som vi vil afprøve, så tag lidt mad og drikke med, så vi kan få nogle hyggelige timer sammen. Kikkert, fornuftigt fodtøj og måske myggespray vil være en god ide at medbringe.

 

TURLEDER Gedser Fuglestation, ()

KONTAKT Hans Lind, 6167 1843 (hans.lind4874@gmail.com )

MØDESTED 

Nærmeste GPS-adresse hedder Lyngvejen 9, 4800 Nykøbing F. I Horrebys nordlige udkant køres ad Lyngvejen, og derefter finder man P-pladsen for enden af Spangvej i mosens sydlige udkant.