Hovvig og Slettemose

DOF Nordsjælland, Odsherred Kommune
LøRDAG 10. DECEMBER 2022
 KL. 10:00 - 14:00
 Fugletur

Hovvig er er et inddæmmet område opdelt af to dæmninger, omgivet af rørskov, krat, eng og skov. Slettemosen er et naturgenoprettet overdrevslandskab. Dette giver mulighed for mange vinter rastende fugle. Vi tager en vandretur i området og ser hvad der rør sig, bl.a. mulighed for Lille Skallesluger, Bjergand, Sangsvaner og Stor Tornskade. Medbring mad og drikke der indtages i det fri. Turen er ikke egnet for gangbesværede.

TILMELDING 

Nødvendig til Alice Jørgensen alicej2009@hotmail.com tlf. 25 67 62 38 eller Søren Andersen andersen13@mail.tele.dk tlf. 60 74 55 45KONTAKT Alice Jørgensen, 25 67 62 38 og Søren Andersen, 60 74 55 45

MØDESTED 

P-pladsen for enden af Hovvigvej, 4500 Nykøbing SJGPS 55.9159, 11.7205
SE STORT KORT