Gåsetur langs Susåen til Tystrup-Bavelsesøerne

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Næstved Kommune
FREDAG 25. NOVEMBER 2022
 KL. 09:00 - 14:00
 Fugletur

Turen foregår i egne biler. Vi kan maksimum være 6 biler, så vi må stuve os lidt sammen. HUSK TILMELDING.

Tag kaffe, te og madpakke med. Vi går ned til Tystrup sø ved p-pladsen Kongskilde.

Hvis tiden tillader det, vil vi også besøge Tamosen. Husk praktisk fodtøj og sko/støvler.

Vi håber på at se nogle forskellige gæs, rovfugle, herunder Havørn, diverse ænder og småfugle.

Vel mødt.

TILMELDING 

Tilmelding til turleder Finn Jensen på tlf. 3045 6808. Skriv gerne en sms med, hvor mange I kommer.KONTAKT Finn Jensen, 3045 6808

MØDESTED 

Mødested ved p- pladsen, Herlufholm Kirkegård.