DOF Storstrøm generalforsamling 2023

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Næstved Kommune
LøRDAG 4. FEBRUAR 2023
 KL. 13:00 - 16:00
 Foredrag/møder

Generalforsamling for DOF Storstrøm finder sted den 4. februar på Dybsø Naturskole.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om lokalafdelingens virke
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Valg af medlemmer til DOF's repræsentantskab (i ulige år)
 8. Forslag fra medlemmerne. Ingen modtaget inden fristens udløb tre uger inden generalforsamlingen.
 9. Eventuelt

Valg til bestyrelsen

Kandidater til lokalafdelingens bestyrelse opstilles af denne eller ved skriftlig indstilling fra mindst fem medlemmer.

Af de nuværende 9 bestyrelsesmedlemmer har alle givet udtryk for, at de gerne vil fortsætte. Bo Kayser, Flemming Pagh Jensen, Finn Jensen og Jan Blichert-Hansen er på valg og genopstiller. 

De nuværende suppleanter, Birgitte Norby, Michael Thelander, Steen Knarberg og Henrik Dahl, genopstiller. 

Valg af medlemmer til DOF's repræsentantskab

Der er valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab i ulige år og dermed i 2023. Følgende personer genopstiller:

 1. Lars Walsted Christoffersen
 2. Stig Jürgensen​

 

Valg af revisor

Det skal vælges en revisor. Margrete Wiberg genopstiller.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse. Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres i et af lokalafdelingens medier senest to uger før.

Frokost inden generalforsamlingen

For at fejre lokalafdelingens 50-års fødselsdag giver lokalafdelingen frokost klokken 12-13. Se tilmelding.

Foredrag efter generalforsamlingen

Efter gennemførelsen af generalforsamlingen vil der være et fuglefotoforedrag.

TILMELDING 

Såfremt man ønsker at deltage i frokosten klokken 12-13, skal man tilmelde sig til Jytte Fuglsang Nissen,  jyttefuglsangnissen@gmail.com. Tilmeldingen skal finde sted senest to uger inden generalforsamlingen, dvs. senest den 21. januar.KONTAKT Bo Kayser, 5134 6278 (bo.kayser@gmail.com)

MØDESTED 

Dybsø Naturskole. Dybsøvej 66, 4700 Næstved