Mandø og Hviding Engsø

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
LøRDAG 13. MAJ 2023
 KL. 06:00
 Fugletur/Begyndertur/Heldagstur/Turrapport

De store kobbersneppers parringsflugt vil danne bagtæppet for en tur præget af vadefugle, men hvor de store gåseflokke endnu ikke er fløjet nordpå.

 

TILMELDING 

senest 11. maj kl. 18 til Niels Knudsen, T: 4095 1537, M: nk@esenet.dk)TURLEDER Niels Knudsen, 4095 1537 (nk@esenet.dk) og Per Fabricius, ()

KONTAKT Niels Knudsen, 4095 1537 (nk@esenet.dk)

MØDESTED 

Vadehavscentret, Okholmvej 5, 6760 RibeGPS 55.2965, 8.66949
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Mandø og Hviding Engsø

Lørdag den 13. Maj 2023
Mødested/tid: Vadehavscenteret, kl. 06:00
Turledere: Niels Knudsen og Per Fabricius

8 morgenfriske deltagere mødtes ved Vadehavscenteret i Vester Vedsted kl. 06.00. Mødetidspunktet havde givetvis skræmt nogle fra at tage med på ekskursionen, men det tidlige møde blev belønnet. Fra Vadehavscenterets p-plads kunne vi bl.a. observere bomlærke, stillits, tornsanger og landsvale inden videre afgang til Mandø, som blev ekskursionens første destination.
Mandø kan i maj byde på lidt af hvert og det gjorde øen også i dag. Vejret viste sig fra den pæne side med masser af sol, varme og vind fra en øst/sydøstlig retning. Helt optimalt for en god fugletur i maj.
Når man agter at tage til Mandø, er det meget vigtigt at kende tidevandet. Ved højvande er Låningsvejen oversvømmet og det er ikke muligt at køre over. En god tommelfingerregel er, at man ikke kører på Låningsvejen 3 timer før og 3 timer efter højvande. Kørslen til Mandø foregik i egne biler, og undervejs langs Låningsvejen sås et pænt udvalg af både hejrer og vadefugle. Specielt fiskehejre overraskede med mellem 50-60 individer. Højeste antal undertegnede har observeret på Låningsvejen. Derudover en sølvhejre og silkehejre. På vejen retur kunne skestork lige tilføjes. Ellers var udvalget af vadefugle fordelt på flg. hvidklire, rødben, stenvender, strandskade, islandsk ryle, lille kobbersneppe, klyde, stor præstekrave, strandhjejle, stor-  og lille regnspove – og det fine var, at mange af fuglene kunne nydes på tæt hold.
På Mandø gjorde vi første stop ved Statsarealet, som er beliggende i den NØ del af Mandø. Her kunne vi supplere artslisten med nye arter. Flere flokke af bramgås, mørkbuget knortegås og grågås med unger sås. To adulte havørne rastede på vaden, mens et par rørhøge aktivt fouragerede i kogen. Af nye vadefuglearter sås mudderklire, hjejle, vibe, brushane og stor kobbersneppe. Turen fortsatte til den nordlige klæggrav på Statsarealet. Undervejs sås et pænt udvalg af ænder – skeand, gråand, troldand, knarand, atlingand, pibeand og gravand.
Ved bydiget i nord lod vi en bil stå, og samledes i de resterende 3 biler. De tre biler kørte til bydiget i syd, hvor bilerne blev parkeret, så gik vi alle til fods langs bydiget mod nord. En tur langs bydiget er altid god for småfugle og udvalget af sete/hørte var stort. Vi observerede bl.a. rørsanger, sivsanger, rørspurv, tornirisk, blåhals, stillits, gulbug, havesanger, ravn, hjejle, vibe, stor kobbersneppe, brushane, rørhøg og så lige en nordtrækkende fiskeørn.
Vi fik hentet bilerne og samledes hvor bydiget og havdiget går sammen mod nord. Det var omkring middag og her blev mad og drikkevarer så indtaget, mens havørn, rørhøg, mørkbuget knortegås kunne nydes. Som et lille kuriosum kunne vi nyde 16 traner der meget længe lå og fløj rundt og på forlandet nedenfor diget sås jagende mosehornugle.
Efter frokost- og tissepause fortsatte vi tilbage til fastlandet og videre til Hviding Engsø. Umiddelbart virkede søen lidt tom, men en minutiøs gennemgang gav alligevel knarand, atlingand og en ny vadefugleart - tinksmed. En hvid hejre – sølvhejre – blev det også til og en gøg sås flyvende. På forlandet hørtes gul vipstjert og ved vandkanten rastede 10 traner, hvilket må siges at være et fint billede på tranens ekspansion i Danmark.
Turen sluttede herefter – og hvis vi skal gøre en kort status over dagens udbytte, må vi konstatere, at vejret og fuglene bare var i top.