Esbjerg Havn. Især for nybegyndere

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
LøRDAG 4. FEBRUAR 2023
 KL. 10:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur

Turen rundt på Esbjerg Havn foregår på cykel. Der bliver mulighed for se et bredt udvalg af vinterens fugle, samt at få en snak om de enkelte arters kendetegn m.v.

NB: Turen er gratis. Beløbet på 4095 kr. der er angivet er naturligvis en fejl, men pga. it-problemer kan fejlen p.t. ikke rettes.

TILMELDING 

senest 2. februar kl. 18 til Niels Knudsen T: 4095 1537, M: nk@esenet.dkPRIS 4095 kr.

KONTAKT Niels Knudsen, 4095 1537 (nk@esenet.dk)

MØDESTED 

P-pladsen ved De hvide Mænd, Sædding Strandvej, 6710 Esbjerg VGPS 55.4874, 8.41189
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Ekskursionen foregik på cykel. Vi mødtes på P-pladsen ved de 4 hvide mænd, og vi kunne mønstre 14 deltagere. Et enkelt par havde overset, at det var en cykelekskursion, og måtte efter obs på Sædding Strand sige tak for i dag.
Vejret kunne ikke være bedre her i begyndelsen af februar. Det var køligt, 2-4°, men det føltes ikke slemt, da der kun var en let brise fra SØ.

Fra klitterne ved P-pladsen kunne vaderne udfor fint overskues. På vaderne sås en del fouragerende vadefugle – strandskade, rødben, stor regnspove og mellem dem en lille forårbebuder i form af stor præstekrave.
På vadefladerne stod vores almindelige mågearter – svartbag, sølvmåge, stormmåge og hættemåge i større eller mindre flokke. Af mere spændende småfugle i området kan nævnes en flok snespurve på 40-45 stykker samt flere nordtrækkende sanglærker. Mens vi stod på klitterne trak der et par pæne flokke af bramgås mod nord – sammenlagt 200-230 fugle.

Vi fortsatte turen til det nordlige havneområde omkring det maritime center. På de åbne arealer omkring Semco hørtes flere sanglærker, og på vandet udfor diffuseren lå der en enkelt toppet skallesluger. 3 rørspurve blev set omkring stenmolen, samt årets første hætteklædte (sommerdragt) hættemåge, som stod mellem mågerne på vaderne nordfor.

Fra området gik turen videre til molen ved isværket. Mængden af fuglen var overraskende lille, men som yderligere bidrag til turen kunne føjes et par storskarver.

Sidste stop på havnen var ved havnevagten, hvorfra det også er muligt at overse trafikhavnen. Esbjerg Havn er rimelig stor, men det er meget begrænset, hvor man kan færdes. En del er lukket inde bag hegn, angiveligt for at beskytte områderne mod terror, men realiteten er nok ønsket om arbejdsro – ingen uvedkommende i arbejdsområderne.
Det var ikke mange fugle, området kunne bidrage med. 3 hvinænder, en skarv og diverse måger var lokalitetens highlights. Fra molen sås mange fouragerende vadefugle og en mindre flok knortegæs på nordspidsen af Fanø.

Hermed var turen på havnen slut, men vi ville forbi Fourfeld Sø, Sildesøen og Brillesøerne på hjemturen.
Fourfeld Sø var lidt af en positiv overraskelse. På stien ind mod søen hørtes gærdesmutte, blishøne, vandrikse, gråand og krikand. Vi tog op i fugletårnet ved søen og herfra sås 2 knopsvaner og 40-50 krikænder, 2 gråænder – og som prikken over iét fik vi en lille opvisning over rørene af 3 skægmejser. I krattet langs stien hørtes endvidere dompap og gulspurv.
Fra Fourfeld fortsatte vi til Sildesøen og Brillesøerne. Ved søerne kunne artslisten suppleres med musvåge og spætmejse.
Efter en god cykeltur i flot vejr sluttede turen i skoven ved Brillesøerne lige overfor Fiskeri- og Søfartsmuseet,

Tekst: Niels Knudsen