Generalforsamling i DOF Sydvestjylland

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
TIRSDAG 21. FEBRUAR 2023
 KL. 19:00
 Foredrag/møder

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om lokalafdelingens virke

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

     På valg til bestyrelsen er: Kim Fischer, Karin Gustausen og Per Fabricius, der alle genopstiller.
     Desuden indstiller bestyrelsen Carsten Mathiesen og Åge Gejl Hansen til nyvalg.
     På valg som suppleanter er: Arne Clausen og Carsten Mathiesen, Arne genopstiller, mens
     Carsten opstiller til bestyrelsen.

6. Valg af revisor

     På valg er Peter Rasmussen, der genopstiller.

7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år)

     På valg er: Asbjørn Holm og John Frikke, John genopstiller. Bestyrelsen indstiller Kim Fischer til
     den anden plads.
     Desuden er lokalafdelingens formand født medlem af repræsentantskabet.

8. Forslag fra medlemmerne

     Der ikke indkommet forslag.

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil lederen af Blåvand Fuglestation, Bent Jakobsen fortælle om året der gik på fuglestationen.

KONTAKT Karin Gustausen, 2825 8786 (kgustausen@gmail.com)

MØDESTED 

Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade 19, 6700 EsbjergGPS 55.4691, 8.45477
SE STORT KORT