Småture til Himmelsøen

DOF Roskilde, DOF Roskilde, Roskilde Kommune
TIRSDAG 6. DECEMBER 2022
 KL. 09:00 - 10:30
 Fugletur

Søen har for en grusgrav et rigt fugleliv året rundt bl.a. flere vandfuglearter.

TILMELDING 

Senest dagen før til Per FrydenlundTURLEDER Per Frydenlund, 22548313 (perfrydenlundn@gmail.com)

KONTAKT Per Frydenlund, 22548313 (perfrydenlundn@gmail.com)

MØDESTED 

P-plads på Darupvej ca. 300 m før Darup By.