Forårsfugletrækket fra syd ved Texas, USA

DOF Østjylland, Aarhus Kommune
TIRSDAG 29. NOVEMBER 2022
 KL. 19:30 - 22:00
 Foredrag/møder

Det massive træk af et stort antal fuglearter fra vinterkvarteret i Sydamerika til yngleområderne i Nordamerika kan i månedsskiftet april – maj opleves langs den amerikanske sydkyst. Vi tilbragte 16 dage i det sydlige Texas for at opleve de mange arter af sangfugle, vadefugle, terner og rovfugle, der i kortere og længere tid raster i en række naturtyper fra kystlaguner til gamle kystnære skove. Med en række billeder og videoklip giver vi et indblik i denne oplevelse.

Foredraget holdes af Christian A. Jensen.

KONTAKT Ole Jensen, 23290118 (ofj[a]ofj.dk)

MØDESTED 

Naturhistorisk Museum, Ole Worms Allé 140, 8000 Aarhus C. Bio-X Natur lokalet, indgang fra Ole Worms AlléGPS 56.1672, 10.2023
SE STORT KORT