Ølsemagle revle åbner

DOF København, Dofkøge, Køge Kommune
LøRDAG 16. JULI 2022
 KL. 09:00 - 13:00
 Fugletur

Mulighed for at se mange vadefuglearter, som nu er i deres flotte sommerdragter. God chance for fiskeørn, svømmeænder og terner, måske rovterner.

KONTAKT Marta Bagoly Grun, 30422449 (mbgrun@gmail.com) og Birgitte Kruse, 23467922 (krusepost@gmail.com)

MØDESTED 

Kiosken for enden af Revlevej