Vadefugle på Ulvshale nordstrand

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Vordingborg Kommune
SøNDAG 14. AUGUST 2022
 KL. 07:00 - 12:00
 Fugletur

Vi går langs Ulvshale nordstrand til Mågenakken og håber på et bredt udsnit af både gamle og unge rastende og trækkende vadere, måger, terner og svømmefugle og måske lidt småfugle i strandkrattene og ved Nordengen. Medbring gerne en tår formiddagskaffe.

TURLEDER Per Schiermacker-Hansen, ()

KONTAKT Per Schiermacker-Hansen, 2349 9530 (psh.moen@gmail.com)

MØDESTED 

Den offentlige P-plads / holdeplads ved stranden lige øst for  Camping Ulvshale Strand (Ulvshalevej 236, 4780 Stege).GPS 55.0374, 12.2845
SE STORT KORT