Fuglenes Dag på Kelstrup Enge, Vig

DOF Vestsjælland, Odsherred Kommune
SøNDAG 29. MAJ 2022
 KL. 14:00 - 16:00
 Fugletur/Begyndertur/Offentlig tur

Der bliver lejlighed til at opleve fuglelivet på Enghavegård, i bunden af Sidinge Fjord. Dels fuglelivet i den naturlige have kl. 14, dels fuglelivet på engen kl. 15.

Oplevelsen af fuglene på Enghavegård er også en anledning til at præsentere ejeren Torben Andersens ideer om at skabe en NATURGÅRD med naturpleje til øget biodiversitet, samt etablering af stier, shelter, bålplads, udsigtspunkt, fugletårn og skovrejsning.

Torben Andersen vil selv være til stede og fortælle om ideerne. Og ornitologer vil guide de fremmødte og formidle det rige fugleliv på to små fugleture kl. 14 og kl. 15. Endv. vil skovrider Jens Peter Simonsen svare på spørgsmål om skovrejsning. 
Til stede vil også være Danmarks Naturfredningsforening Odsherred samt biodiversitetsgruppen i Odsherred Kommune, der ligeledes ser spændende perspektiver i et projekt NATURGÅRD. En naturperle i Odsherred og en attraktion for Vig Bys borgere.

TILMELDING 

Ikke nødvendig.KONTAKT Morten Jensen, 2125 8742 (mjeral17@gmail.com)

MØDESTED 

Enghavegård, Baeshøjgårdsvej 12, 4560 Vig