Knudshoved Odde

DOF Nordsjælland, Vordingborg Kommune
SøNDAG 31. JULI 2022
 KL. 10:00 - 15:00
 Fugletur

Fugle vandretur på Knudshoved Odde på ca. 14 km.

Knudshoved Odde er i gang med et spændende naturgenopretningsprojekt, tidligere landbrugsjord omlægges til blomstereng og nye vandhuller bliver etableret, i alt er der planlagt 40 nye vandhuller. Dette giver meget liv, ikke mindst til fuglene og nye arter kommer til. Blandt mange spændende fugle yngler bl.a. Toppet Lappedykker, Toppet Skallesluger, Stenpikker, Bynkefugl, Broget Fluesnapper og Rødrygget Tornskade. Mulighed for Lærkefalk. Medbragt frokost og kaffe nydes i det fri. Husk mad og drikke samt solidt fodtøj. – turen er ikke for gangbesværede. 

 

TILMELDING 

NødvendigKONTAKT  Alice Jørgensen, 25676238 (alicej2009@hotmail.com) og Søren Andersen, 60745545 (andersen13@mail.tele.dk)

MØDESTED 

P-pladsen på Knudskovvej, Vordingborg, ved indkørslen til KnudsskovGPS 55.0559, 11.7455
SE STORT KORT