Sneum Digesø

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
LøRDAG 13. AUGUST 2022
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur

August er vadefuglenes måned. De er i store mængder ankommet fra arktis og æder nu af Vadehavets overflødighedshorn af orme, muslinger m.v., inden turen for de fleste går videre til Vestafrika. Dem ser vi mage af på forland og vader syd for Sneum Sluse. Men vi nyder også svømmefuglene i Sneum Digesø og ikke mindst de mange Skestorke, der normalt fouragerer i søen på denne tid.

TILMELDING 

senest 11. august kl. 18 til Niels Knudsen, T: 4095 1537, M: nk@esenet.dkTURLEDER Niels Knudsen, 4095 1537 (nk@esenet.dk) og Kim Mogensen, ()

KONTAKT Niels Knudsen, 4095 1537 (nk@esenet.dk)

MØDESTED 

P-pladsen ved Sneum Sluse, Sneum Slusevej 28, 6731 TjæreborgGPS 55.4341, 8.60902
SE STORT KORT

TURRAPPORT

August måned står i vadefuglenes tegn, og på det tidspunkt er Sneum Sluse og Digesø gode lokaliteter, der borger for et pænt udvalg af vadefugle.
I år var meget af august begunstiget med varmt vejr, og i dagene op til ekskursionen tog vejret en drejning mod noget endnu varmere. Flere steder i landet blev der målt temperaturer omkring 30 grader, hvilket grænser til det næsten uudholdelige.
Udsigen til lørdagens vejr var blot en fortsættelse, men alligevel kunne 16 morgenfriske deltagere mødes ved Sneum Sluse.

Mens vi ventede på de sidste deltagere, kunne vi nyde et pænt sydgående træk af land-
og bysvaler. En enkelt spurvehøg og få gule vipstjerter fulgte med trækket. Omkring slusen hørtes og sås konstant stillits.

Første stop blev ved selve slusen. Der var mange vadefugle, hvoraf størsteparten befandt sig langt ude på de blotlagte vader, grundet østenvind og lavvande. Hvidklire sås i pæne tal og deres karakteristiske kald var hele tiden at høre. Af andre vadefugleobservationer kan nævnes vibe, strandhjejle, almindelig ryle, stor præstekrave, strandskade, rødben, sortklire, lille kobbersneppe, mudderklire, klyde og stor regnspove.

Vi fortsatte ad digekronen mod nord og langs med Sneum Digesø. Under et længerevarende stop fik vi hold på fuglene på vadesiden og i søen. Det gav lidt ekstra til artslisten. Af nyobserverede vadefugle skal nævnes dobbeltbekkasin, stor kobbersnepppe 4, svaleklire 1 og brushane 3.
Det mest markante i søen var nok antallet af skestorke. 130 skestorke på en gang er ikke hverdagskost i Danmark. Udover skestorkene var der et pænt udvalg af ænder i søen - skeand, gravand, knarand, pibeand, gråand, krikand og troldand.

Turen sluttede før middag – inden varmen kulminerede.

/Niels Knudsen