Gåsetur til Ballum Sluse

DOF Sønderjylland, Tønder lokalgruppe, Tønder Kommune
LøRDAG 22. OKTOBER 2022
 KL. 08:00 - 11:00
 Fugletur/Offentlig tur

Vi står op med gæssene, måske 25.000 bramgæs, og ser dem flyve ud på dagens fourageringssteder. Efter 1½-2 timer ved slusen, forhåbentlig krydret med forskellige rovfugle, kigger vi på, hvad der er i nærheden, f. eks Astrup enge.

Højvande: kl. 12.59

KONTAKT Jan Ravnborg, 28144464

MØDESTED 

P-pladsen ved Ballum Sluse