Borreby Mose

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Slagelse Kommune
SøNDAG 8. MAJ 2022
 KL. 08:30 - 12:00
 Fugletur

Vi får set mange arter vadefugle, de fleste svømmeænder og rørhøge parret er sikkert også på plads.

TURLEDER Bent Rung Nielsen, ()

KONTAKT Bent Rung Nielsen, 3088 9752

MØDESTED 

På lille P-plads i Borreby Mose.