Måger

DOF København, DOF København, Københavns Kommune
FREDAG 21. JANUAR 2022
 KL. 19:00 - 21:15
 Fugletur/Kursus

Vi dublerer her kurset fra december ’21, som lynhurtigt blev overtegnet.
Måger er en ofte overset gruppe af fugle, men de er meget lette at iagttage i felten. Der er kun få arter, men mange
aldersdragter. Netop på grund af de forskellige dragter er bestemmelse af måger er en stor udfordring, der gør dig til
en bedre feltornitolog.
På kurset gennemgår vi de almindelige arter, og lægger særlig vægt på Sølvmåge kontra Kaspisk måge. Vi gennemgår
desuden vinterspecialiteter som Gråmåge og Hvidvinget måge.
Lørdag tager vi i felten, og vi håber selvfølgelig at se nogle af de vinterspecialiteter, vi har gennemgået.

Kurset består af en teoretisk gennemgang fredag aften i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København, og en
efterfølgende felttur om lørdagen. Målet for lørdagens tur afhænger af vejret og af de
seneste rapporteringer, og oplyses om fredagen. Der arrangeres så vidt muligt samkørsel.
Udgifter til feltturen afholdes af deltagerne selv.

TILMELDING 

Prisen er 500 kroner og tilmelding foregår ved at indbetale beløbet på vores
konto i Merkur Andelskasse, reg.nr. 8401, konto 1045360. Angiv dit navn, din e-mail,
ønsket kursus og kursusdato ved tilmelding. Vi kontakter dig hvis der ikke er plads.PRIS 500 kr.

KONTAKT Tue Brix, 40256585 (mail@tuebrix.dk)

MØDESTED 

Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København V