DOF Storstrøm generalforsamling 2022

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Guldborgsund Kommune
LøRDAG 19. FEBRUAR 2022
 KL. 13:00 - 16:00
 Foredrag/møder

Generalforsamling for DOF Storstrøm finder sted den 19. februar på Sakskøbing Vandrerhjem.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om lokalafdelingens virke
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Valg af medlemmer til DOF's repræsentantskab (i ulige år)
  8. Forslag fra medlemmerne. Ingen modtaget inden fristens udløb tre uger inden generalforsamlingen.
  9. Eventuelt

Valg til bestyrelsen

Kandidater til lokalafdelingens bestyrelse opstilles af denne eller ved skriftlig indstilling fra mindst fem medlemmer.

Af de nuværende 9 bestyrelsesmedlemmer har 7 givet udtryk for, at de gerne vil fortsætte. Jytte Fuglsang Nissen, Finn Jensen og René Christensen er på valg og genopstiller. Charlotte Stawitzki stopper, mens Henrik Dahl går fra at være bestyrelsesmedlem til at stille op som suppleant. Bestyrelsen opstiller  følgende nye person til at blive medlemmer af DOF Storstrøms bestyrelse: Bente Larsen (Er suppleant i dag.).

Den nuværende suppleanter Michael Thelander og Birgitte Norby genopstiller. Steen Knarberg og Henrik Dahl nyopstiller.

Valg af medlemmer til DOF's repræsentantskab

Der er valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab i ulige år og dermed ikke i 2022.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse. Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres i et af lokalafdelingens medier senest to uger før.

Årets Strømstær og livet på Gedser Fuglestation

Efter generalforsamlingen uddeles Årets Strømstær til et medlem, som gennem mange år har udført en stor og stilfærdig indsats. Bagefter fortæller Ole Friis Larsen om livet på Gedser Fuglestation.

 

KONTAKT Bo Kayser, +4551346278 (bo.kayser@gmail.com)

MØDESTED 

Danhostel Sakskøbing, Saxes Allé 10, 4990 Sakskøbing.