Medlemsaften i lokalgruppen

DOF Vestsjælland, Jens Boesen, Kalundborg Kommune
MANDAG 1. NOVEMBER 2021
 KL. 19:30 - 21:30
 Foredrag/møder

Hyggeaften hvor deltagerne står for underholdningen, fx viser billeder og fortæller, quizzer og hyggesnakker.  Medbring selv kaffe/te/saftevand/… Det ville være dejligt hvis nogen ville bidrage med noget fortæring. 

TILMELDING 

Arrangementet gennemføres med mindst 10 tilmeldte deltagere så meld dig til pr. mail til Jens senest mandag d. 11. . oktober.  Af hensyn til planlægningen bedes du samtidig meddele hvad du eventuelt kan bidrage med. TURLEDER Jens Boesen, 59501030 (Jens Boesen )

KONTAKT Jette Reeh, 40558765 (jette.reeh@gmail.com) og Else Marie Jespersen, 21926115

MØDESTED 

, Sted: Kalundborghallerne, mødelokale 4.