Hvordan genopretter vi dansk natur?

DOF Nordsjælland, Fredensborg Kommune
ONSDAG 10. NOVEMBER 2021
 KL. 19:30 - 22:00
 Foredrag/møder

Foredrag med Thor Hjarsen, seniorbiolog i WWF Verdensnaturfonden

Dansk natur er i krise og selv vores beskyttede naturtyper er i problemer. For eksempel er 80% af §3 områderne i tilgroning, og alle vores EU-beskyttede skovnaturtyper er i det, der betegnes som ”stærkt ugunstig bevaringstilstand”. Forskerne rådgivning er ganske entydig om nødvendigheden af plads og naturlig dynamik, men hvordan kan det gennemføres i praksis? I dette foredrag vil biolog Thor Hjarsen give et overblik samt pege på nogle af de løsninger, vi har i værktøjskassen og vi kommer helt sikkert ind på urørt skov og de nye naturnationalparker. Efter foredraget vil der være mulighed for spørgsmål og debat.

Thor er til daglig seniorbiolog i WWF Verdensnaturfonden og arbejder her med national og international naturbeskyttelse og naturpolitik. Han sidder med i en række af Miljøministeriets arbejdsgrupper, og følger de naturpolitiske processer herhjemme tæt. Thor har tidligere arbejdet med national og international naturbeskyttelse i Miljøstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen, det danske IPBES-kontor, og Grønlands Hjemmestyre. I sin fritid kigger han også på fugle, især omkring Hellebæk. Han har en kandidatgrad i tropisk ornitologi fra Bolivia.

TILMELDING 

Ikke nødvendigKONTAKT Jens Lodal, 26 57 15 30

MØDESTED 

Nødebo Kro, Nødebovej 26, Hestelængen, 3480FredensborgGPS 55.9787, 12.3471
SE STORT KORT