Generalforsamling i DOF Sydvestjylland

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
TIRSDAG 22. FEBRUAR 2022
 KL. 19:00 - 21:00
 Foredrag/møder

DOF Sydvestjyllands årlige generalforsamling med dagsorden i følge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om lokalafdelingens virke
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år)
  8. Forslag fra medlemmerne
  9. Eventuelt

Vedr. pkt. 8: Forslag skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse

Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres i et af lokalafdelingens medier senest to uger før.

Efter generalforsamlingen: 
Bent Jakobsen, leder af Blåvand Fuglestation aflægger beretning om Blåvand Fuglestation.
Ole Thorup; Punkttællingskoordinator for DOF Sydvestjylland fortæller om punkttællinger. 

 

KONTAKT Karin Gustausen, 2825 8786 (kgustausen@gmail.com)

MØDESTED 

Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade 19, 6700 Esbjerg. Mødelokale 1GPS 55.4691, 8.45486
SE STORT KORT