Vinterfugle ved sø og å

DOF Østjylland, Silkeborg Kommune
SøNDAG 6. FEBRUAR 2022
 KL. 15:30 - 17:30
 Fugletur/Begyndertur

Vi besøger fugletårnet ved Sminge Sø, hvorfra vi – forhåbentligt - kan se flokke af sangsvaner komme til overnatning på søen, der gennem en årrække har været kendt som en god sangsvanelokalitet. Især i forbindelse med isvintre og hård frost ses mange sangsvaner i vågen ud for tårnet. Hvorfra kommer disse fugle og hvordan klarer de at overleve de til tider barske vejrforhold. Også mulighed for st. skallesluger, hvinænder, troldænder, lille lappedykker, gæs m.fl.

Husk varm påklædning og fodtøj. Medbring evt. kaffe/the. 

TILMELDING 

Tilmelding ikke nødvendigKONTAKT Bo Ryge Sørensen, 60648678 (-)

MØDESTED 

P-plads ved Allinggårdsvej kl. 15.30 (se skilt mod fugletårn).GPS 56.2162, 9.66595
SE STORT KORT