Generalforsamling i DOF Østjylland 2022

DOF Østjylland, Favrskov Kommune
LøRDAG 26. FEBRUAR 2022
 KL. 10:00 - 15:00
 Foredrag/møder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Østjylland.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være besøg af Naturbutikken.

Program:
Kl. 10.00: Lokalet åbner og der vil være kaffe på kanden og et rundstykke til de morgenfriske!
Kl. 10.30: DOF’s nye projekt ”Fugle for alle” – der kommer en fra projektet og holder oplæg om dette.
Kl. 11.00: Naturbutikken åbner for salg og eftersyn af medbragte varer.
Der er desuden mulighed for en travetur i ved Lilleåen. Måske er det dig der i år finder en sjælden fugl i området!
Kl. 12.00: Foreningen byder på frokost samt drikkevarer for medlemmerne

BEMÆRK: Hvis du ønsker kaffe og rundstykker ved ankomsten, eller ønsker at deltage i frokosten (sidstnævnte gælder kun for medlemmer af DOF tilknyttet DOF Østjylland), SKAL DU TILMELDE DIG til Ole Jensen, e-mail: ofj(a)ofj.dk, eller telefon 23290118 – senest onsdag d. 16/2! Rundstykker, frokost samt drikkevarer er gratis.

Kl. 13.00: Generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

DAGSORDEN for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af årsberetning om lokalafdelingens virke v. Ole Bøgh Vinther
 3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v. Ole Jensen
 4. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse v. Ole Jensen
 5. Behandling af indkomne forslag. Forslag sendes til lokalforeningens formand Ole Bøgh Vinther (klik for mail) senest 5. februar 2019, og offentliggøres efterfølgende her på siden.
  Indkomne forslag: Peter Lange: Fejring af lokalafdelingens 50 års jubilæum
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  a.  Bestyrelsesmedlemmer.
  På valg: Ole Jensen (genopstiller), Steven Kadin (genopstiller ikke), Bent Birk Kristensen (genopstiller), Jens Bonde Poulsen (genopstiller). Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode.
  b.  Suppleanter.
  På valg: Mette Møller Christensen (opstiller til bestyrelsen, alternativt som suppleant), Lærke Haffgaard (genopstiller ikke), Arne Højgaard (genopstiller), Inger Jensen (genopstiller) og Steen Gert Larsen (genopstiller). Der vælges 2-5 suppleanter.
 7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab. Valg af repræsentanter sker kun i ulige år, og punktet udgår derfor.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  På valg: Peter Thomsen (revisor - genopstiller) og Jørgen Jørgensen (revisorsuppleant- genopstiller ikke).
 9. Eventuelt.

Generalforsamlingen er lokalafdelingens øverste myndighed, hvor lokalbestyrelsen vælges af de fremmødte medlemmer. Endvidere fremlægger formanden beretning for året der gik, og regnskab og budget fremlægges til godkendelse. Der er tillige god lejlighed til at stille spørgsmål til bestyrelsen. Alle er velkomne, men kun medlemmer af DOF tilknyttet DOF-Østjylland har stemmeret.

FORHOLDSREGLER MOD CORONA: i henhold til gældende regler på dagen!

BESTYRELSEN

TILMELDING 

Hvis du ønsker kaffe og rundstykker ved ankomsten, eller ønsker at deltage i frokosten (sidstnævnte gælder kun for medlemmer af DOF tilknyttet DOF Østjylland), SKAL DU TILMELDE DIG til Ole Jensen, e-mail: ofj(a)ofj.dk, eller SMS 23290118 – senest onsdag d. 16/2! Rundstykker, frokost samt drikkevarer er gratis.
Husk at oplyse navn, adresse og e-mail eller tlf. nr.KONTAKT Ole Jensen, 23290118 (ofj[a]ofj.dk)

MØDESTED 

Café Sløjfen, Hadsten Kulturhus, Evald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten. GPS 56.3257, 10.045
SE STORT KORT