Danmarks fugle gennem to århundreder

DOF Østjylland, Aarhus Kommune
TIRSDAG 18. JANUAR 2022
 KL. 19:30
 Foredrag/møder

Vi hører og læser tit om nuværende op- og nedgange blandt Danmarks fugle, som de fremgår af DOFs punkttællinger, atlasprojekter og anden naturovervågning gennem det sidste halve århundrede. Men hvordan er det gået fuglene i et lidt større perspektiv? Det har Hans Meltofte beskrevet sammen med Lars Dinesen, David Boertmann og Poul Hald-Mortensen i en 184 siders monografi i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, hvor de sætter udviklingen i relation til de betydelige landskabs-, klima-, miljø- og samfundsændringer, der er sket siden de første beskrivelser af Danmarks fugle fra omkring år 1800. I aftenens foredrag kommer vi på en tour de force gennem historien – illustreret af et væld af flotte billeder og informative kort og grafer. Her vil det nok overraske mange, at alene blandt ynglefuglene er 74 fuglearter gået frem eller ligefrem indvandret som ynglefugle i Danmark, mens kun 54 arter er gået tilbage eller er uddøde nationalt siden år 1800.

TILMELDING 

Tilmelding nødvendig - Nærmere følger.KONTAKT Ole Jensen, 23290118 (ofj[a]ofj.dk)

MØDESTED 

Auditoriet, Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, 8000 Aarhus C.GPS 56.1674, 10.2031
SE STORT KORT