DANMARKS FUGLE GENNEM TO ÅRHUNDREDE

DOF Sønderjylland, Tønder Kommune
ONSDAG 27. OKTOBER 2021
 KL. 19:00
 Foredrag/møder

Vi hører og læser tit om nuværende op- og nedgange blandt Danmarks fugle, som de fremgår af DOFs
punkttællinger, atlasprojekter og anden naturovervågning gennem det sidste halve århundrede. Men
hvordan er det gået fuglene i et lidt større perspektiv? Det har Hans Meltofte beskrevet sammen med
Lars Dinesen, David Boertmann og Poul Hald-Mortensen i en 184 siders monografi i Dansk Ornitologisk
Forenings Tidsskrift tidligere i år, hvor de sætter udviklingen i relation til de betydelige landskabs-, klima-,
miljø- og samfundsændringer, der er sket siden de første beskrivelser af Danmarks fugle fra omkring år
1800. I aftenens foredrag kommer vi på en tour de force gennem historien – illustreret af et væld af flotte
billeder og informative kort og grafer. Her vil det nok overraske mange, at alene blandt ynglefuglene er
74 fuglearter gået frem eller ligefrem indvandret som ynglefugle i Danmark, mens kun 54 arter er gået
tilbage eller er uddøde nationalt siden år 1800.


Foredraget foregår på den flotte marskgård – Klægagergård – på kanten af Ballum
Marsken, hvor Hans Meltofte fra DOF kommer og fortæller.


Der vil være en pause i foredraget hvor DOF Sønderjylland er vært for kaffe og kage.

TILMELDING 

til Jesper Leegaard: sortstork@gmail.comKONTAKT Jesper Leegaard, 25 65 86 90

MØDESTED 

Klægager, Østerende 13, 6261 Bredebro