Vadefugle - kursus

DOF København, DOF København, Københavns Kommune
FREDAG 6. AUGUST 2021
 KL. 19:00 - 21:00
 Fugletur/Kursus

Vi har engageret Klaus Malling Olsen til en række fuglekurser igen i 2021.
Klaus’ kurser får altid storartet omtale fra deltagerne. Klaus er internationalt anerkendt feltornitolog og fuglebogsforfatter, og en af Danmarks førende undervisere, som har undervist i kunsten at bestemme fugle siden midt i 1970’erne. Hans undervisning foregår på en afslappet måde, hvor detaljer krydres med helhedsindtryk, ofte i en humoristisk og utraditionel servering.
Vi tilbyder fire kurser med Klaus, hver især bestående af en teoretisk gennemgang fredag aften i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København, og en efterfølgende felttur om lørdagen. Målet for lørdagens felttur afhænger af vejret og af de seneste rapporteringer, og oplyses om fredagen. Der arrangeres så vidt muligt samkørsel. Udgifter til lørdagens tur afholdes af deltagerne selv.

Vadefuglene kan være vanskelige, da mange arter optræder sammen og sommetider i ret ens dragter.
Her fokuserer vi på de almindeligste vadefugle, og gennemgår Stor og Lille Præstekrave, Hjejle og Strandhjejle, Storspove og Småspove, Brushanen (der i sensommeren er den mest variable), samt klirer og ryler. Undervisningen ledsages af masser af fotos.
Om lørdagen tager vi i privatbiler til sæsonens bedste vaderlokaliteter, fx Ishøj Strandenge, Ølsemagle Revle eller andre lokaliteter ved Køge Bugt - afhængig af de seneste rapporter. Efter dette kursus klarer du på et splitsekund af pille en Lille Præstekrave ud mellem de Store.

TILMELDING 

Prisen er 500 kroner pr. kursus, og tilmelding foregår ved at indbetale beløbet på lokalafdelingens konto i Merkur Andelskasse, reg.nr. 8401, konto 1045360.
Angiv dit navn, din e-mail, ønsket kursus og kursusdato ved tilmelding.
Vi kontakter dig hvis der ikke er plads.PRIS 500 kr.

TURLEDER Klaus Malling Olsen, ()

KONTAKT Tue Brix, 40256585 (mail@tuebrix.dk)

MØDESTED 

 

Fuglenes Hus,

Vesterbrogade 140, Kbh. V