Klintholm Havn og Busemarke Mose

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Vordingborg Kommune
TIRSDAG 16. NOVEMBER 2021
 KL. 10:00 - 12:00
 Fugletur

Vi begynder med en rundtur i havnen. Måske er der Skærpiber på molerne eller en enkelt Sortgrå Ryle. Og der skal selvfølgelig kigges efter Kaspisk Måge. Ofte ligger der Havlitter på havet, og på husenes tagrygge kan der sidde en Husrødstjert. Vi fortsætter ad stranden forbi Busemarke Mose, hvor det ikke er usædvanligt, at en flok Bjergirisker fouragerer. Fra klitterne kan vi se ud over mosen med gode muligheder for Blå Kærhøg og forskellige ænder.

TURLEDER Leif Schack-Nielsen, ()

KONTAKT Leif Schack-Nielsen, 3141 3978

MØDESTED 

Pakhuset, Klintholm Havn, 4791 Borre