Juletur til Rickelsbüller Koog og Saltvandssøen

DOF Sydvestjylland, Udlandet
LøRDAG 11. DECEMBER 2021
 KL. 08:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur/Heldagstur

Årets sidste tur går traditionen tro til marsk og vade lige omkring grænsen. Her finder vi foruden masser af overvintrende gæs og ænder sandsynligvis mange rovfugle. Vi har på tidligere ture set et tocifret antal Havørne på en gang, men også Vandrefalk, Fjeldvåge og Blå Kærhøg ser vi sandsynligvis.

Vi afsætter lidt tid til grænsehandel.

HUSK PAS!

Samkørsel: 
​Har du ikke bil, eller ønsker du blot at køre sammen med andre, henvender du dig til turlederen, der vil forsøge at arrangere samkørsel.

TILMELDING 

senest 10. december kl. 18 til Kim MogensenTURLEDER Kim Mogensen, 4059 2244 (kim.mogensen@mvb.net) og Per Fabricius, ()

KONTAKT Kim Mogensen, 4059 2244 (kim.mogensen@mvb.net)

MØDESTED 

P-pladsen overfor Skovgrillen. Plantagevej 22, 6760 RibeGPS 55.3408, 8.77366
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Vi var 7 deltagere samt 2 turledere, som årstiden taget i betragtning fik en oplevelsesrig tur med en masse fantastiske fugleoplevelser, hvor specielt Havørnene fyldte meget. Vejret viste sig fra den bedste side med ingen vind og masser af sol, og man fik nærmest helt forårsagtige fornemmelser.

Vi startede ud ved Tingdal Plantage lige nord for Højer, da plantagen igennem en længere periode har været anvendt som overnatningssted for Vadehavets mange Havørne. Vi fik fornøjelsen af hele 25 Havørne, som langsomt kom flyvende i lav højde fra plantagen og ud mod deres spisekammer ved Vadehavet.  Derudover var der en flok Storspover, som gav flyveopvisning og deres melankolske fløjten gav den perfekte lydkulisse i samarbejde med flere syngende Bomlærker. Der var også en enkelt Blå Kærhøg som fløj lavt hen over grøfterne i håb om at finde dagens første føde.

Næste stop på turen var Vidåslusen, hvor der på markerne ved siden af p-pladsen var flere flokke af Viber og Almindelig Ryler, som havde travlt med at indtage føde.  Der var også Sangsvaner samt Pibesvaner på markerne. I kanalen lå en enlig aktivt dykkende Hvinand. På forlandet og vadefladen fløj og rastede der minimum 5 Havørne. Den ene af Havørnene gjorde sig specielt bemærket, da den i aktiv flugt slog en måge, som den i kort tid fløj med i fangerne, for til sidst at slippe den. Mågen faldt død ned på vandet, men Havørnen fandt den åbenbart ikke kødfuld nok til at tage med videre. På vandet rastede der store flokke af Gravænder, og på vaden gik der både Strandskader, Almindelig Ryler, Rødben og en enkelt Lille Kobbersneppe.
 
På vej mod Saltvandsøen lavede vi et kort stop, hvor vi i skjul fra diget kunne kigge indover Margrethe-Kog. Her rastede der op til 15 Havørne, som på bedste Gribbemaner sad sammen i større eller mindre flokke på diverse låger og led. Endelig bør nævnes at der var hele 18 Sølvhejrer, flere hundrede Pibeænder, en mindre flok Spidsænder samt 5 Lille Skallesluger.

På P-pladsen ved Saltvandsøen blev frokosten indtaget, mens vi kunne nyde synet af hele 50 Klyder, hvilket må siges at være mange på dette tidspunkt af året, og selvfølgelig var der også her Havørne til stede.

Efter frokost besluttede vi os at gå en tur ned langs forlandet på den tyske side.  Her gik 3 Skestorke og fouragerede, og pludselig fik de selskab af en enkelt Silkehejre. Der var flere Skærpibere i luften, og vi blev passeret af en flok Bjerglærker. På vej tilbage til P-pladsen gik vi på toppen af diget og kiggede indover Rickelsbüller Kog, hvor der rastede ikke mindre end 400 skeænder. I sivene fik vi øje på en lille flok på 5 Skægmejser og kunne høre en Vandrikse. I det fjerne kunne vi se, at der rastede en Vandrefalk, som lige pludselig kom på vingerne, men desværre forsvandt den hurtig ud af vores synsfelt.

Tilbage på P-pladsen var vi så heldige, at en flok bestående af Bjerglærker og Bjergirisk valgte at slå sig ned og fouragere – så de smukke fugle kunne ses på tætteste hold. Der holdt ligeledes en flok Stillits til på P-pladsen. Efter at have beundret fuglene kørte vi omkring Grænsekioskerne, hvor vi fik mulighed for at handle og spise pølser.

Turen blev afsluttet i det helt fantastiske vejr med en lille gåtur i skydeterrænet nord for Højer i håb om at finde en rastende Mosehornugle, men desværre blev det ved håbet.

Artsliste:

Knopsvane

Pibesvane

Sangsvane

Bramgås

Kortnæbbet Gås

Grågås

Hvinand

Lille Skallesluger

Gravand

Skeand

Knarand

Pibeand

Gråand

Spidsand

Krikand

Lille Lappedykker

Ringdue

Vandrikse

Fiskehejre

Sølvhejre

Silkehejre

Skestork

Skarv

Strandskade

Klyde

Vibe

Storspove

Lille Kobbersneppe

Almindelig Ryle

Dobbeltbekkasin

Hættemåge

Sølvmåge

Svartbag

Blå Kærhøg

Havørn

Musvåge

Tårnfalk

Vandrefalk

Sortkrage

Gråkrage

Bjerglærke

Sanglærke

Sjagger

Skægmejse

Stær

Engpiber

Stillits

Bjergirisk

Bomlærke

Gulspurv

Rørspurv

 

Tekst: Kim Mogensen

Foto: Karin Gustausen

Artsliste: Per Fabricius