Skjern Enge

DOF Sydvestjylland, Ringkøbing-Skjern Kommune
LøRDAG 9. OKTOBER 2021
 KL. 09:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur/Heldagstur

Efterårstrækket kører nu for fulde gardiner - alt kan ske! Især i Skjern Enge, der er en magnet for de trækkende fugle, der går ned her for at fouragere og samle kræfter til det videre træk.

Samkørsel: 
​Har du ikke bil, eller ønsker du blot at køre sammen med andre, henvender du dig til turlederen, der vil forsøge at arrangere samkørsel.

TILMELDING 

senest 8. oktober kl. 18 til Kim MogensenTURLEDER Kim Mogensen, 4059 2244 (kim.mogensen@mvb.net) og Per Fabricius, ()

KONTAKT Kim Mogensen, 4059 2244 (kim.mogensen@mvb.net)

MØDESTED 

P-pladsen ved Hestholmtårnet - Skjernåvej, 6880 TarmGPS 55.9178, 8.43805
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Der var 21 deltagere på DOF Sydvestjyllands tur til Skjern Enge. 
Vi mødtes ved Hestholmtårnet i en generende tåge, der resulterede i, at vi lagde ud med at køre en tur ud over markerne nord for den naturgenoprettede del af deltaet. Her var stort set fugletomt, så vidt vi kunne se for tågen. En flok rastende Hjejler blev det dog til.

Mens vi kørte, lettede tågen noget, og vi slog os ned ved Pumpestation Nord. Her opholdt vi os en rum tid (en time godt og vel) mens sigtbarheden langsomt blev bedre. Det blev til en del fugle her. 
Et par yngre Havørne rastede i det fjerne (ovre ved Lønborgtårnet), indtil det blev tid for at finde føde. Nu gik de på vingerne og skabte panik i de store andeflokke, der lå i terrænet. Ørnene fik dog ikke held med deres foretagende. 
Engene husede også mindre rovfugle, to Blå Kærhøge og to Rørhøge var med mellemrum på vingerne. Hejrer var der også, mindst 10 Sølvhejrer og to-tre observerede Fiskehejrer. Dertil skal siges, at de hvide Sølvhejrer afslører deres tilstedeværelse på kilometers afstand, mens Fiskehejrerne falder bedre i med omgivelserne.
På et tidspunkt trak en flok Bramgæs henover, mens flere Vibeflokke fouragerede i området.

Nu flyttede vi til Hestholmtårnet, hvor vi især kiggede på de mange forskellige ænder. De fleste var i eklipsedragter, men flere havde anlagt yngledragt eller var i færd med det. 
Pibeænder var der flest af, men også Krikænderne var talrige. Desuden var der Gråand, Knarand, Spidsand (en enkelt), Skeand, Taffeland, Troldand og Hvinand. De store gåseflokke er endnu ikke ankommet, men vi så dog adskillige Grågæs rundt omkring. 
Vadefugle var der ikke mange af, men Viber var der også her, og enkelte Dobbeltbekkasiner sås flyvende. Desuden var der to Stor Kobbersneppe, hvoraf i alt fald den ene var af den islandske underart. En lille flok Brushøns fouragerede også.
Ved Hestholm fik vi et gensyn med de to unge Havørne. De sad på hver sin hegnspæl som to vagtposter ved en markvej. Også her gik de på vingerne og fik jaget en skræk i livet på ænderne, men igen uden held.
To meget lyse Musvåger sås også på hegnspæle, og helt ude ved teleskopernes smertegrænse sad en rovfugl, som vi langt om længe identificerede som en Tårnfalk.

Sidste observationssted var Lønborggårdtårnet. Her måtte vi dele os i to hold på grund af den trange plads i det lille tårn. Vi fik her føjet et par nye arter til dagens liste, nemlig Toppet Lappedykker og Fjordterne. Fra tårnet sås en Tårnfalk muse nogenlunde samme sted, som den vi havde set fra Hestholmtårnet.
Således sluttede en tur, der begyndte noget kedeligt i tågen, men heldigvis udviklede sig til det bedre. Da vi skiltes, skinnede solen fra en skyfri himmel.

Artsliste v. Per Fabricius:

Toppet Lappedykker
Skarv
Sølvhejre
Fiskehejre
Knopsvane
Sangsvane
Grågås
Bramgås
Gråand
Spidsand
Pibeand
Krikand
Skeand
Troldand
Taffeland
Hvinand
Havørn
Musvåge
Rørhøg
Blå Kærhøg
Tårnfalk
Blishøne
Vibe
Hjejle
Dobbeltbekkasin
Storspove
Stor Kobbersneppe
Brushane
Sølvmåge
Hættemåge
Fjordterne
Sanglærke
Engpiber
Hvid Vipstjert
Stær
Gråkrage
Gulspurv
Bogfinke

Tekst: Søren Peder Nielsen
Fotos: Per Fabricius og Søren Peder Nielsen