Skallingen og skoven ved Skalling Laboratoriet

DOF Sydvestjylland, Varde Kommune
LøRDAG 18. SEPTEMBER 2021
 KL. 09:00
 Fugletur/Turrapport/Begyndertur/Heldagstur

Efterårstrækket er nu i gang for næsten alle fugle, og på Skallingen kan man finde både vadefugle, ænder, rovfugle og andet godt.
Skoven ved Skalling Laboratoriet tiltrækker ofte rastende småfugle, der tøver med at trække ud over de store træløse vidder mod syd. Måske er vi heldige at finde en tidlig Hvidbrynet Løvsanger.

Samkørsel: 
Har du ikke bil, eller ønsker du blot at køre sammen med andre, henvender du dig til turlederen, der vil forsøge at arrangere samkørsel.

TILMELDING 

senest 17. september kl. 18 til  Niels Knudsen TURLEDER Niels Knudsen, 4095 1537 (nk@esenet.dk) og Sven Bødker, ()

KONTAKT Niels Knudsen, 4095 1537 (nk@esenet.dk)

MØDESTED 

Ved Skalling Laboratoriet, Skallingevej 19, 6857 Blåvand.GPS 55.5315, 8.22403
SE STORT KORT

TURRAPPORT

Vi var 14 deltagere, som mødtes ved Skalling Laboratoriet ved 9 tiden. Det tegnede til at blive en udmærket dag - vejret var flot, og der var en svag vind fra øst. Optimalt for trækkende småfugle, som desværre ikke var af samme mening. 
 
Skoven omkring Skalling Laboratoriet kunne bl.a byde på grønspætte, sortmejse, musvåge, spurvehøg. På strandengen og græsarealerne omkring skoven sås en trækkende hvepsevåge, flere sortstrubet bynkefugl, mange sangdrosler, grågås, skarv, fiskehejre og dobbeltbekkasin. På den vaden udenfor Langli rastede en gammel havørn. Efter lidt hyggesnak, en kop kaffe og lækker kage lavet af Per Fabricius tog vi videre til madpakkehuset (fårehuset) i den sydlige del af Skallingen.

Planen var at tage gåturen syd om Skallingende, en strækning på 6-7 km. Vi indledte turen med at gå til stranden, hvor vi en rum tid nød de rastende og trækkende havfugle. Rastende og fældendê sortænder sås i store flokke, alt imens splitterner målrettet trak mod syd. Længere ude sås sulerne fouragere med voldsomme styrtdyk. Flere lommer passerede i sydlig retning og enkelte rødstrubet lommer sås på vandet udfor vores observationsplads. Mange mørkbugede knortegæs havde valgt sydtrækket i dag. Der blev set mange trækkende flokke med tilsammen omkring 5-600 fugle.

Fra vores lille observationsplads i klitten fortsatte vi langs stranden til sydspidsen af Skallingen. Undervejs sås flere småflokke af sandløber og ved høfterne ud mod Grådyb, rastende et par småflokke af stenvender. På vandet udfor lå der 60-70 ederfugle, og en enkelt lomvie sås tæt ved land. Et enkelt marsvin blev set ikke så langt fra land.

Fra sydspidsen gik det retur ad klitvejen til madpakkehuset. På denne strækning sås flere tårnfalke, stenpikker, krikand, sølvhejre og havørn. Ovenpå en samlet gåtur på 11-12 km, sluttede vi af med den sidste tår lunken kaffe og lidt spiseligt.

Tekst: Niels Knudsen

Foto: Karin Gustausen