SØNDERSKOVEN, SØNDERBORG

DOF Sønderjylland, OAS, Sønderborg Kommune
SøNDAG 26. SEPTEMBER 2021
 KL. 10:00 - 14:00
 Fugletur/Offentlig tur

Vi kikker efter træk.I kan komme og gå, som I har lyst.Hvis vejret arter sig, kan der komme rigtig mange rovfugle i ugerne fremover. Begyndende med hvepsevåger, falke og høge.

KONTAKT  Klaus Bo Jensen, 50 94 33 63

MØDESTED 

Østenden af Hjort Lorenzens Vej