Trækfugleaften ved Nivå Bugt Strandenge

DOF Nordsjælland, Fugleværnsfonden, Fredensborg Kommune
ONSDAG 21. JULI 2021
 KL. 19:00 - 21:00
 Reservattur

På denne tid af året – og dagen – ses de rastende
vadefugle, andefugle og terner meget fint fra fugletårnet. I skumringen er der mulighed for flagermus på insektjagt over rørskoven. Tag aftenkaffen med!

KONTAKT Fugleværnsfonden, 3328 3839 (fvf@dof.dk)

MØDESTED 

Fugletårnet ved Nivå Bugt Strandenge