Bremsbøl Sø – trækfugle ved grænsen og Sort Sol

DOF Sønderjylland, Fugleværnsfonden, Tønder Kommune
FREDAG 24. SEPTEMBER 2021
 KL. 17:00 - 19:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

Efterår og fugletræk. Ved Bremsbøl Sø krydser fuglene grænsen på deres vej mod syd. Snart forlader de sidste svaler kongeriget. Vi kan opleve ænder, vadefugle og småfugle … og er vi heldige, ser vi de enorme stæreflokke gå til ro i rørskoven ved Hasberg. Mange af dem passerer lige henover Bremsbøl Sø.

TURLEDER , 30494936 ()

KONTAKT Martin Iversen, 30494936

MØDESTED 

P-pladsen ved Bremsbølvej 2, 6270 Tønder