De Vilde Blomsters Dag i Sølsted Mose

DOF Sønderjylland, Fugleværnsfonden, Tønder Kommune
SøNDAG 20. JUNI 2021
 KL. 10:00 - 13:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

Forsommeren er på sit højeste. Mange blomster står i fuldt flor. På en gåtur rundt i mosen har vi fokus på floraen. Vi møder mange smukke og karakteristiske planter – både almindelige, sjældne og sårbare. Porse, troldurt, kongebregne, gøgeurt, spagnummosser har fristeder i Sølsted Mose. Mon ikke også en nattergal eller andre mosefugle er på programmet. Husk gerne myggeolie … og kaffe.

KONTAKT Klaus Fries, 24417052 og Mette Due,

MØDESTED 

Den nye P-plads ved Rute 11 over for Sølsted Rasteplads