Søgård Mose – traner og andet godt

DOF Sønderjylland, Fugleværnsfonden, Aabenraa Kommune
LøRDAG 8. MAJ 2021
 KL. 16:00 - 18:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

Vi går fra P-pladsen forbi Søgård Sø ud til mosen, hvor tårnet besøges og tilbage igen til P-pladsen. Mulighed for trane og mange forskellige sangfugle.

TURLEDER , 20890909 ()

KONTAKT Allan Gudio Nielsen, 20890909 og Egon Iversen, 26333127

MØDESTED 

P-pladsen syd for motorvejsafkørsel 15 Søgård ved Avntoftvej