Stormengene – forår og fuglesang

DOF Sønderjylland, Fugleværnsfonden, Tønder Kommune
LøRDAG 8. MAJ 2021
 KL. 09:00 - 12:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

Mens lærkerne synger og viberne flakser over engene er forårstrækket i fuld gang. Drosler, vipstjert og svaler er på vej mod nord. På vaderne tanker ænder, gæs og vadefugle op. På en gåtur på diget ved Stormengene får vi forår, fugle og frisk luft.

Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909).

KONTAKT Allan Gudio Nielsen, 20890909

MØDESTED 

P-pladsen for enden af Stormengevej/ Rimmevej ved Stormengene.