Stormengene – forår, fugle og frisk luft

DOF Sønderjylland, Fugleværnsfonden, Tønder Kommune
LøRDAG 24. APRIL 2021
 KL. 09:00 - 12:00
 Fugletur/Reservattur/Offentlig tur

Mens lærkerne synger og viberne flakser over engene er forårstrækket i fuld gang. Drosler, vipstjert og svaler er på vej mod nord. På vaderne tanker ænder, gæs og vadefugle op. På en gåtur på diget ved Stormengene får vi forår, fugle og frisk luft.

KONTAKT Jan Ravnborg, 28144464

MØDESTED 

P-pladsen for enden af Stormengevej/ Rimmevej ved Stormengene.