Året der gik

DOF Sydvestjylland, Esbjerg Kommune
TORSDAG 15. JANUAR 2015
 KL. 19:00 - 21:30
 Turrapport/Foredrag/møder

Medlemsaften, hvor vi ser tilbage på det forløbne år.

Program :
  1 – Lokale fuglebegivenheder - John Frikke
  2 – Atlas 3 projektet - Sven Bødker
  3 – Sydafrika. Ornitologisk safari med video/billeder – Karin Gustausen
  4 – Medlemmernes fotos
          Hvis du vil vise nogle af dine fotos (max. 15 stk.), skal du i forvejen melde dig til Kim Mogensen

DOF Sydvest byder på  kaffe/te og kage i pausen. Øl og vand kan købes.

TILMELDING 

til Kim MogensenKONTAKT Kim Mogensen, 4059 2244 (7200grind@gmail.com)

MØDESTED 

Myrthuegård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg VGPS 55.572, 8.3086
SE STORT KORT

TURRAPPORT

De 25 deltagere, som mødte op til arrangementet om fugleåret 2014, havde en rigtig hyggelig og interessant aften.

John Frikke guidede på bedste vis med hjælp af ord og billeder gennem de lokale ornitologiske højdepunkter for 2014, både hvad angår hits og specielle forekomster.

Selvom 2014 ikke bød på så mange hits som de foregående år, lykkedes det alligevel tirsdagsholdet at finde en ny art for landet med deres observation af Tyndnæbbet Måge ved Filsø. Blåvand kunne også fremvise fine fund via ringmærkningen samt på havet med hele 6 forskellige arter/racer af Sortænder.

Kendetegnende for året var ligeledes, at Gl. Hviding Engsø flere gange slog til med hits, kronen på værket må være Kurt Christensens fund af en adult han Dværghejre.

Af mere specielle forekomster nævnte John bl.a. den Almindelig Skråpe i Ho-bugt, som lavede opvisning på klods hold en stille, solrig dag i starten af oktober.
Derudover bevirkede den megen østenvind, at vi fik besøg af flere talrige flokke af traner, end der er normalt for vores område.
 

Efter en kort pause, som var domineret af hyggesnak i krogene og trængsel ved kaffe- og kagebordet, holdt Sven Bødker et spændende indlæg om Atlas III-projektet, som går ud på at få registret de danske ynglefugle.
Projektet startede op i marts 2014 og skal løbe over i alt 4 år.

Selvom projektet kun lige er skudt i gang, kan man allerede nu på Atlas-hjemmesiden se, hvordan det går med de enkelte arter i forhold til de to tidligere projekter.
Sven viste for udvalgte arter, at der allerede nu tegner sig nogle klare tendenser – af positive tendenser kan nævnes Havørn, Blåhals og Fyrremejse, som er gået voldsomt frem siden den første atlasundersøgelse.
De negative tendenser ses især ved Brushane, Stenvender og Stor Tornskade, som har vist markant tilbagegang.

Sven opfordrede forsamlingen til at taste data ind i projektet, da man sagtens kan indtaste observationer uden at være tilmeldt projektet.


Desværre var der knas med teknikken, så Karin Gustausen kunne ikke vise sine billeder fra Sydafrika – vi håber på, at vi får mulighed for at se dem ved en af de kommende billedforedragsaftner, som formidlingsgruppen har i støbeskeen.


Kim Fischer havde et spændende indlæg om årets gang på Fanø, hvor han redegjorde for trækket af specielt Drosler, Finker, Rovfugle og Vadefugle.

Vi hørte bl.a. om Kims arbejde med at registrere og aflæse ringmærkede Sandløbere. Af specielle fund nævnte han en Sandløber, som var blevet aflæst i 2012, og som var ringmærket i Banc D'Arguin, Mauretanien.

Når man nævner Fanø, kan man heller ikke komme uden om rastende måger. Vi fik vist en meget illustrativ fotocollage med forskellen på Middelhavsmåge og Kaspisk Måge.

Kim sluttede af med en kort omtale af Sønderho Havn og den nye Sønderho Strandsø.


Aften blev på fornemste vist afrundet med Eva og Bos fantastiske billeder.

Eva havde en lille og utrolig smuk fotoserie med Nordisk Lappedykker fra deres tur til en lille sø ved Billingen, Skøvde i Sverige. Her blev vi underholdt med de fineste close-up billeder af denne farverige fugl og fik igennem billederne et indblik i dens gøren og laden. Billederne kan ses på netfugl.

Bo viste 15 pletskud fra årets løb, hvor vi især blev blæst bagover af Vandrefalken og det enorme kaos af Vade- og Andefugle dens intense jagt skaber  – et herligt actionfyldt billede at gå hjem på.


Fra formidlingsgruppen skal lyde en stor tak til alle indlægsholderne samt til de fremmødte medlemmer, som var med til at gøre aftenen mindeværdig.

 

/Kim Mogensen