Fugletur til Vejlerne

DOF Nordvestjylland, Thisted Kommune
SøNDAG 9. MAJ 2021
 KL. 09:00 - 12:00
 Fugletur

Med udgangspunkt i fugleskjulet ved naturcentret kigger vi først på strandengens mange ynglefugle, der omfatter stor kobbersneppe, rødben, vibe, grågås og mange andre. De voksne grågæs fælder på dette tidspunkt deres svingfjer og styrefjer på en gang, så vi vil kun se yderst få flyvende grågæs, men på engen voksne gæs med masser af store gæslinger.

Senere kører vi videre til steder i Vejlerne, som aktuelt er interessante; f.eks. gangbroerne i rørskovene ved Han Vejle og Lund Fjord for bl.a. at høre og se skægmejserne og andre rørskovsfugle.
På denne årstid er det også et ornitologisk “must” at besøge Kærup Holme Skjulet ved Kogleakssøen. Her er der både larmende hættemåger og en koloni af sortterner samt sandsynligvis også enkelte dværgmåger, ligesom der kan ses jagende rørhøge.

Sandsynligvis slutter vi af ved Arup-skjulet, hvorfra der er et fint udkig til skarv-kolonien på Melsig og muligvis også ynglende skestorke.

Medbring eventuelt kaffe eller tilsvarende forfriskning. Måske er der stemning for at fortsætte turen til lidt senere end kl. 12.

KONTAKT Poul Hald Mortensen, 2012 2085 og Christian Bøggild , 5186 4888

MØDESTED 

Bygholm Vejle Informationscenter

Bygholm Vejle Information 9690 Danmark