Gråmejsetur til Kølsen-Skals Engsø

DOF Nordvestjylland, Viborg Kommune
TORSDAG 15. APRIL 2021
 KL. 08:00 - 12:00
 Fugletur

Mødested: P- plads syd for broen over Skals Å på hovedvej 533 Viborg/Løgstør landevej.

Herfra følger vi trampestien langs åen og engsøen til Skals Å udløb, hvor vi nyder den medbragte mad. Engene plejer at byde på mange vadefugle, blåhals, skægmejser, rørdrum, vadefugle, rovfugle og meget andet

KONTAKT Finn Andersen, 40231613

MØDESTED 

Mødested: P- plads syd for broen over Skals Å på hovedvej 533 Viborg/Løgstør landevej